ANBI

anbi_logoStichting Molen Zeldenrust is een bij de Belastingdienst onder fiscaal nummer 0066.81.992 geregistreerde instelling aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI-status hebben, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Voordeel voor de stichting én voor haar donateurs

Organisaties met een erkende ANBI-status hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen. Ook voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van uw inkomstenbelasting kunt u giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status, zoals Molen Zeldenrust.