ANBI

anbi_logoStichting Molen Zeldenrust is een bij de Belastingdienst onder fiscaal nummer 0066.81.992 geregistreerde instelling aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI-status hebben, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Het beleid van de stichting is om door generatie van donaties, subsidies en inkomsten van activiteiten de doelstelling van de stichting, namelijk het onderhoud en in bedrijf houden van de molen, te financieren. Het geheel aan werkzaamheden wordt zo veel mogelijk kosteloos door vrijwilligers gedaan; een enkele keer worden specialisten ingehuurd.  Deze en benodigde materialen worden betaald uit bovengenoemde bronnen. Wat betreft het bestuur, commissies en vrijwilligers zijn alle werkzaamheden onbezoldigd.

Voordeel voor de stichting én voor haar donateurs

Organisaties met een erkende ANBI-status hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen. Ook voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van uw inkomstenbelasting kunt u giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status, zoals Molen Zeldenrust.