Stichting Molen Zeldenrust

Het beleid van de stichting is om door generatie van donaties, subsidies en inkomsten van activiteiten de doelstelling van de stichting, namelijk het onderhoud en in bedrijf houden van de molen, te financieren. Het geheel aan werkzaamheden wordt zo veel mogelijk kosteloos door vrijwilligers gedaan. Specialistische werkzaamheden en benodigde materialen worden betaald uit bovengenoemde bronnen.

Bestuur

Het Bestuur van Stichting Molen “Zeldenrust” bestaat momenteel uit 5 leden.

Voorzitter / Penningmeester
Dick Heil
Spechtstraat 14
4927 TP Made
0162 – 686923

Secretaris
Camiel Wieme
Havenstraat 18
4927 BA Hooge Zwaluwe
06-11626484

Overige bestuursleden
Ciska.de Rond
René Huizen
Theo Voncken

Commissies

Binnen de Stichting Molen “Zeldenrust” zijn 5 commissies gevormd. Elke commissie bestaat uit een voorzitter (tevens bestuurslid) en een aantal vrijwilligers.

Technische Commissie
Voorzitter:
Taak: Klein onderhoud molen.
Groot en specialistisch onderhoud wordt verzorgd door Fa. Verbij, Hoogmade.

Molenaarscommissie
Voorzitter: Remi van Bree
Taak: Het begeleiden en coördineren van het doen functioneren van de Molen.

Barcommissie
Voorzitter: Ingrid Feyen en Piet Lakeman
Taak: Inkoop drank en bezetting bar en bediening.

Activiteitencommissie
Voorzitter: Arianne de Bruijn
Taak: Organiseren van activiteiten in en rond de molen.

PR commissie
Voorzitter: Noëlle Kuypers
Taak: Verzorgen van publicaties voor de promotie van SMZ