Word Vriend van de Molen.

Om de molen goed te onderhouden is jaarlijks veel geld nodig. Als Vriend van de Molen doneert u jaarlijks minimaal € 15,00 (meer mag natuurlijk altijd) totdat u opzegt.

Één keer per jaar ontvangt u een acceptgirokaart van de Stichting. U kunt het bedrag ook overmaken op bankrekening NL72 RABO 0126 7333 33 t.n.v. Stichting Molen Zeldenrust, onder vermelding van uw naam en “vriend van de molen”. En omdat wij onze vrienden koesteren, organiseren wij een jaarlijkse kerst- of nieuwjaarsborrel speciaal voor u!


anbi_logoStichting Molen Zeldenrust heeft een ANBI-status. Dit is een voordeel voor u als donateur, want u kunt namelijk bij uw aangifte inkomstenbelasting een giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling met ANBI-status, zoals Molen Zeldenrust.

 

Wilt u vriend van de molen worden? Dank u wel! Vul ons contactformulier in of spreek het barpersoneel even aan op het eerstvolgende molencafé.