1990 | heden

Het restauratieplan

Op het moment dat Stichting Molen Zeldenrust in september 1990 de molen overnam was deze aan een heel grondige restauratie toe. Vele acties werden door Stichting in de eerste drie jaar van haar bestaan ondernomen. Een volledig restauratieplan werd gemaakt en daaruit bleek dat er ongeveer een half miljoen gulden nodig was om de molen volledig te restaureren.

Subsidie werd aangevraagd bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en 70% van de te maken kosten werd gehonoreerd. Intussen werden vele fondsen aangeschreven om het restant bedrag bij elkaar te sprokkelen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds en enkele familiefondsen reageerden positief. Omdat nog niet al het benodigde geld voor de restauratie bijeengebracht was, besloot het stichtingsbestuur in 1993 om de restauratie gefaseerd uit te voeren.

De restauratie

Op 2 juli 1993 werd gestart met de eerste en grootste fase van de restauratie.
Molen Zeldenrust werd eerst helemaal ontmanteld. Op 1 juli 1994 werd er nieuwe kap inclusief nieuwe wieken op de molen gehesen en werden er voor de eerste keer weer 19 proef-omwentelingen gedraaid.

Vanaf 01-07-1994 tot 13-03-1997 is er voor de prins met de molen gedraaid. Gedurende deze periode heeft het bestuur van de stichting allerlei acties op touw gezet om de nog ontbrekende restauratiegelden te vergaren (Zie – Steun).

Vanaf 14-04 tot 30-04 -1994 vond de tweede fase van de restauratie plaats. Het binnenwerk van de molen is onderhanden genomen. Nieuwe vloeren werden gelegd, de oude en kapotte molenstenen (3 koppels) werden uit de molen verwijderd en 1 koppel nieuwe molenstenen werd geplaatst. Op 13-03-1997 kon er worden proef- gedraaid met de nieuwe molenstenen.

De officiële heropening

Op 10 mei 1997 tijdens Nationale Molendag is Molen Zeldenrust officieel heropend. Het weer was buiig en er stond een windkracht 3 tot 5 Bft. Toch goed om vele zakken biologische tarwe te malen. Na dit moment is de stichting doorgegaan met haar acties. Nationale Molendagen en Nationale Monumentdagen zijn uitgegroeid tot ware dorpsfeesten. Alles was er daarna opgericht om voldoende geld te verkrijgen om de parel aan de skyline van Hooge Zwaluwe in een goede onderhoudsstaat te behouden.
En dat is gelukt tot op heden.