1871 | 1990

De familie Pals en de familie Rombouts

In 1871 stierf A. Pals. Weduwe Pals is daarna hertrouwd met Frans van Hoek en samen verhuisden zij in 1893 maar Princenhagen.
Jan Rombouts uit Elshout (gem. Drunen) kocht in 1893 Molen Zeldenrust te Hooge Zwaluwe. In 1937 verkocht hij op zijn beurt de molen aan zijn zoon Harry Rombouts.
Harry Rombouts overleed in 1944 en de molen kwam in eigendom van mevrouw M.E. Rombouts-van der Made tot 1990. Van 1946 tot en met 1984 werd de molen beheerd en bemalen door haar toenmalige echtgenoot A.A. Rombouts. In 1984 werd het stokje overgenomen door Dim Rombouts, de zoon van Harry Rombouts. In 1990 is de molen in het bezit gekomen van de Stichting Molen Zeldenrust, voor het symbolische bedrag van fl. 1,00. Vandaag de dag wordt de molen nog altijd bemalen door Dim Rombouts.