Stichting Molen Zeldenrust

Het beleid van de stichting is om door generatie van donaties, subsidies en inkomsten van activiteiten de doelstelling van de stichting, namelijk het onderhoud en in bedrijf houden van de molen, te financieren. Het geheel aan werkzaamheden wordt zo veel mogelijk kosteloos door vrijwilligers gedaan. Specialistische werkzaamheden en benodigde materialen worden betaald uit bovengenoemde bronnen. Wat betreft het bestuur, commissies en vrijwilligers zijn alle werkzaamheden onbezoldigd.

Bestuur

Het Bestuur van Stichting Molen “Zeldenrust” bestaat momenteel uit 4 leden.

Voorzitter

Theo Voncken
Helkantsedijk 8
4927 RJ Helkant
06-83996693

Secretaris / Penningmeester
Camiel Wieme
Havenstraat 18
4927 BA Hooge Zwaluwe
06-11626484

Overige bestuursleden
Ciska de Rond
René Huizen

Barbara Kwaaitaal

Commissies

Binnen de Stichting Molen “Zeldenrust” zijn 5 commissies gevormd. Elke commissie bestaat uit een voorzitter en een aantal vrijwilligers.

Technische Commissie
Voorzitters: Jasper de Haan en Hugo Karremans
Taak: Klein onderhoud molen.
Groot en specialistisch onderhoud wordt verzorgd door Fa. Verbij, Hoogmade.

Molenaarscommissie
Voorzitter: René Huizen
Taak: Het begeleiden en coördineren van het doen functioneren van de Molen.

Barcommissie
Voorzitter: Ingrid Feyen
Taak: Inkoop drank en bezetting bar en bediening.

Activiteitencommissie
Voorzitter: Arianne de Bruijn
Taak: Organiseren van activiteiten in en rond de molen.

PR commissie
Voorzitter: Ellen vd. Vlist
Taak: Verzorgen van publicaties voor de promotie van SMZ