Hoeveel molens telt Nederland?

Om precies te zijn: 1.048 windmolens en 108 watermolens. Worden ook de kleinere windmolens (tjaskers en weidemolens) en Amerikaanse windmotoren meegerekend dan zijn het er ruim 1200. Zuid-Holland is de grootste molenprovincie (220 windmolens), Utrecht de kleinste (33 exemplaren). De meeste door water aangedrevn molens vinden we uiteraard in onze meest geaccidenteerde provincie, Limburg (56).
Zo’n honderd jaar geleden waren er nog 10.000 molens volop in bedrijf. Ze maalden graan, zaagden hout, sloegen olie uit zaden en maakten papier. En poldermolens hielden het waterpeil in ons lage land onder controle. Vele duizenden molens hebben de vooruitgang niet overleefd; het aantal wind- en watermolens dat ons land nu nog telt, is het minimum om Nederland een molenland te kunnen noemen.
De “molenstatistieken” komen uit Het Nederlands Molenbestand, een overzicht van alle nog aanwezige wind- en watermolens, september 2003.