Molens vallen toch onder monumentenzorg?

Ja, meer dan 90 procent is beschermd als Rijksmonument. Velen denken dan: de overheid zorgt er verder wel voor, we hoeven er niet naar om te kijken. Maar dàt is niet het geval. De overheid geeft wel subsidies, maar het zijn primair de moleneigenaren die verantwoordelijk zijn. Een kleine 40 procent van de molens is nog eigendom van de overheid, veelal gemeenten. Voor de overige 600 molens zorgen particuliere eigenaren en meer dan 200 molenstichtingen en -verenigingen.
Het instandhouden van molens lijkt vanzelfsprekend, maar er komt heel wat bij kijken om deze monumenten te behouden. Veel molens zijn dringend aan restauratie toe. Gerestaureerde exemplaren hebben regelmatig onderhoud nodig om kostbare opknapbeurten in de toekomst te voorkomen. Molens trotseren dag in dag uit weer en wind en zijn daardoor kwetsbaar. Restauraties en onderhoud kosten geld. Weliswaar wordt dit voor een groot deel met overheidssubsidies bekostigd, maar toch blijven moleneigenaren met een financieel gat zitten. Steun van het bedrijfsleven, molenorganisaties èn van u is dan ook van groot belang.