Welke soorten molens zijn er?

In de eerste plaats zijn er windmolens: wiekendragers aangedreven door de wind. Daarnaast kennen we watermolens, met een waterrad of turbine dat door het stromende water van een beek gaat draaien. Deze twee soorten molens kunnen we verder onderscheiden naar hun functie, het werk dat ze doen. Korenmolens vormen de grootste groep molens, wind- en watermolens waar graan tot meel wordt gemalen. Een andere, belangrijke groep vormen de poldermolens, die gebruikt worden voor de waterbeheersing. En dan zijn er nog houtzaagmolens, oliemolens, pelmolens en (heel bijzonder) papiermolens. Molens kun je ook naar de vorm indelen.